Autobedrijf Dijkstra

 

 • Ervaring
 • Kennis
 • Innovatie
 • Kwaliteit
Privacy

Privacy Policy

Autobedrijf Sjouke Dijkstra vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze Privacy Policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Policy beschrijven wij hoe we als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens om gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken u persoonsgegevens omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

 

Als u met ons een overeenkomst aangaat, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig zijn:
 • Naam, adres, postcode, woonplaats;
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres);
 • Geboorte datum;
 • Rijbewijs nummer of ID/paspoort document nummer;
 • Bij zakelijke overeenkomsten KVK nummer;

 

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
 • Chassisnummer en model van uw voertuig;
 • Technische gegevens over uw voertuig;
 • Kenteken van uw voertuig;
 • Onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • Eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

 

Wij beperken ons tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Delen met derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Website

Wij verzamelen geen gegevens wanneer u onze website bezoekt.

Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw gegevens evt. verstrekken. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
 • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
 • Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat om welke reden dan ook, niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mocht u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op via onderstaande contact gegevens:
Autobedrijf Sjouke Dijkstra
Holterweg 2
7475AV Markelo
info@sjouke-dijkstra.nl
Telefoon: 0547-363866
Annet Dijkstra